Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Upala sam na kisi
sve do svakog smesla
pred tobom je ljubav
za mene sudjena