Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Bulevarka sve ti prasta
samo da ti veruje
da ti prastam
da te dusa ne vidi