Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

talas u mom kraju
kazu meni dragi
da zaradim sa mora
i malo para