Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Samo da si mene ljubio
ne bih ni brojalo
samo tebe sanjam prevare
da ti srce uvenem ja