Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Uuu, la la la
Moja nevjerna suma
#
Da Li Da Umrem