Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Prepusti se reci mi
to je samo laz
mozda sa mnom sad
koliko vredis ti