Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Kad ga ne volim
ne varaj me vise
ja sam mali grijeh
to su samo lazi