Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Sve na licu mome
kao kamen ja
nista nisam ja
a ti mi nije nista