Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Laura

Budan sanjam da si tu
nema nade ni leka
kad s neba se pokida
i samo kad krenes