Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Lauea

Ti si moja najbolja
ti si svetlost i laz
kao svetlo, ti si moj
ti si moja losa vila