Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Lara

Sve te pare
prokockao sve
mesec je za tebe
pretvarao u rat