Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Lana

Ti si moje sve
ti si ta
sve oko mene
velikoga poljupca