Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kurva

Kroz prste poludim,
daj da poludimo
i kad nisi tu
i samu sebe kupis