Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kurva

Razmisljam o ljubavi
kako da zaboravim
ne mogu da podnesem
nekad bilo kad