Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kurac i pica voze kolica

Ko to moze da spava
ne mogu da mu se predam
kad sam znao tako sam
a sad sam bez tebe