Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kurac

Ja sam sa njim
moderno stojim
kada pravim peder
ja ne mogu da se sklonim