Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kurac

Ne, ne, ne, ne
sve do kraja sveta
postoji li jastuk moj
poslednji put i u zlu