Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kula od stakla

U cudu se pitala za mene
za tugu sam se setila
i da je kasno iznenada
iz pocetka provodim dane