Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kula od stakla

Po njoj padam na pod
a ne znam kuda
to sam bio ja
sad kad gotovo je