Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kuje

Mislio sam da je kraj
ko da mi je bilo zlo
za sve moje jedine
sto me voli nikome