Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Krv u žilama kao led

To je tako trebalo
Da me nisi volela
Da si samo moj
Nisam znao da ces naci