Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

korona

Od njega cuva me njenih
dolara sa svih strana
sve sto je od mene gleda
on se sada sapce stim