Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Konferencija

Pricaju mi da sam lud,
svi su se nadale
a ja sam razumjela
kao da sam sam