Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Ko praznu čašu

sve ti je samo moje
u ocima slike
koje cvijece sad ljube
Kao kamen ja sam pio