Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

klikni stih

Vi pet minuta govori
rekla si mi necemo
na time je sad skoro
i pocinje sve da bude