Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kasiću šogore

U vodu i u kraju starom
ceka da se dobro vidi
podigni glas
kako je dobro biti mlad