Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

KARANJE

Kad ljubim ruke male
ti si moja sreca
Tad predugo smo imali
na to smo davali