Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kamilica

Ako si jos uvek mila
kad se s njim ne sretnes
moj se dvoje malo boli
a on nekad grli