Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kako pristupiti curi?

Ko car da ne voli?
Bog se boji?!
Refren:
Znam da me voli,