Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kafana je moja kuća

Pijana je pijana nocu
konobar me nosi sad
crna zeno ti nosis mi
srce puno drugova