Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kafana

Piti vino, kad se voli
jedno srce lete bez tebe
ja ti dusu da umirim
na tebe da ne budem sam