Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

kafana

Popi me polako
razvilo se sa svima
u sta sam dobro znao
na nesto me slatko