Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kafana

Necu mu srce raniti
nego sto ne svirajte
za njim sam postao
pun sam i bez nje