Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Kafana

Dajte mi od srca svog
ako sam ga ugasio
nemoj da se zalijes
ako ces me voljeti