Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Josipa

Ref.
Kao da je tu
samo priznajem to
kada osvane