Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Josip

A volio sam jednu zenu
promenio sam svu
svaku sam lako poveo
sa njim poludio sam je