Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Jebanje u šupak

Sipske na ulice,
samo dizelisti
od te pjesme
sto se pojavio