Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

jabuka

Sto me ne bi pamtio
da sam samo tvoja
da si sretna
sto sam tebi stigo