Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

ja

Pogledaj samo ti
malo price da ti dam
da vise nisi moj
da me suncem zagrlis