Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

izlazak

Muziko i stara
cija si bila ti
ne bi me slomila
pa zar te nije cinila