Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Isušene kaljuže

Ti si mi bio visoko
i sve sto radis mi
moje srce kao da si moja
ljubav si mi poklonila