Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Irena

Jednom kada padne mrak
i postane prava stvar
i svi smo u rukama
kao zvijezda danima