Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Instant plaćanje

I sve gore istinu i sve
pod kozom zadrhtim kosa
al' sve sto ruku vene
u tebe se zaljubljena