Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Imam curu najlipšu na svitu ovom

Ako rec je reko
ko je ta, ko je ta
pa da pijem iskreno
da mu je njemu vam