Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

# Imam curu najlipšu na svitu ovom

Vjeruj mi da je kraj
i zato zagrli me
i sve na svako ime
pisi mi u snovima