Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

igor sabo

Ima jedna mala magicna
nepopravljiva, aha
to je samo za nju sve
ne mogu da se odreknem