Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Idi bre

Kako ti je poslata
kad to mene ti
trube svima krivi
samo ti si mojoj dusi