Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Hvala i nastavljamo gore :)

Ti pomisli na mene,
ostani tu do kraja,
ja sam samo ti ko ja,
pricam ti sve,