Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Hoću da imam para kao Mehmed Jahić

Dolino se mojim nana,
i ulicom pokislom
kako se lose danas
svasta progutali