Upute
Puk'o server! Čekaj čas...
Ožeži još jednom na sav glas!

Haiku

Hiljadu kutija od vina,
Prazna mi je kafana,
Da ne priznajem nikom
Da me ljubi